top of page

PROJECTS

サポートウクライナ・ジャパンが、現在取り組んでいるプロジェクトをご紹介します。
Projects that we are currently working on
Проекти, над якими ми зараз працюємо

Ukraine Kitchen.jpg

UKRAINE KITCHEN

​ウクライナ人の雇用創出(日本国内)

Job creation for Ukrainians (in Japan)

Створення робочих місць для українців (в Японії)

◆プロジェクトプラン

・日本国内の飲食店様にウクライナ避難民の求職者を雇用いただく。

・ウクライナスタッフと一緒に、ウクライナメニューを開発していただく。

・日本在住の皆様には、ご来店でご支援&応援をいただきます。

◆ビジョン

成功事例を作り、そのノウハウを活用して日本各地にプロジェクトを展開します。

◆サポートウクライナ・ジャパンの活動

・資金調達

クラウドファンディング等で資金調達を行います。ウクライナスタッフの人件費や、メニュー開発費用の補助を行います。

これにより、より多くの飲食店様からの協力を得られることが期待できます。

・言語の課題解決

殆どの避難民は日本語が喋れません。

飲食店とアルバイトのコミュニケーションに、通訳者を準備する予定です。


・特徴を強みに

ご来店者にはウクライナ語で注文を頂くというコンセプトイベントの立案、企画

・ウクライナ避難民の採用支援

・飲食店様への協力依頼活動

・お客様へのPR活動

◆ Project plan
・ Employ Ukrainian refugee job seekers from restaurants in Japan.
・ Develop a Ukrainian menu with Ukrainian staff.
・ We would like to ask all of you who live in Japan for your support and support when you come to our store.

◆ Vision
We will create successful cases and utilize that know-how to develop projects throughout Japan.

◆ Support Ukraine Japan activities
・ Financing

We will raise funds through crowdfunding, etc. We will subsidize the personnel expenses of Ukrainian staff and menu development expenses.

As a result, we can expect to get the cooperation of more restaurants.

・ Solving language problems
Most refugees do not speak Japanese.

We are planning to prepare an interpreter for communication between the restaurant and part-time job.

・ Strong point of Ukrainians
Planning and planning of a concept event to receive orders in Ukrainian for visitors

◆ План проекту
・ Наймати українських біженців, які шукають роботу з ресторанів Японії.
・ Розробити українське меню з українським персоналом.
・ Ми хотіли б попросити всіх вас, хто живе в Японії, підтримати і підтримати, коли ви прийдете в наш магазин.

◆ Бачення
Ми створюватимемо успішні справи та використовуватимемо ці ноу-хау для розробки проектів по всій Японії.

◆ Підтримка діяльності України, Японії
・ Фінансування

Ми будемо збирати кошти за допомогою краудфандингу тощо. Будемо субсидувати витрати на персонал українського персоналу та витрати на розробку меню.

В результаті ми можемо розраховувати на співпрацю з більшою кількістю ресторанів.

・ Розв’язування мовних проблем
Більшість біженців не розмовляють японською.

Плануємо підготувати перекладача для спілкування між рестораном і підробітком.

・ Сильна сторона українців
Планування та планування концептуальної події для отримання замовлень українською мовою для відвідувачів

・ Підтримка вербування українських біженців
・ Діяльність щодо запиту на співпрацю з ресторанами
・ PR-діяльність для клієнтів

・ Support for recruiting Ukrainian refugees
・ Activities to request cooperation from restaurants
・ PR activities for customers

Ukraine Dinner Event.jpg

UKRAINE DINNER EVENT

ウクライナ人の雇用創出(オンライン)

Job creation for Ukrainians (Online)

Створення робочих місць для українців (онлайн)

◆プロジェクトプラン

・日本国内の飲食店様(音楽の演奏ができる店舗)とディナーイベントを企画。

・日本国内のミュージシャンに店内で演奏を頂く。

・ウクライナのミュージシャンに、オンラインで演奏をいただく。

・飲食店様に、ウクライナメニューを開発しご提供いただく。

・日本在住の皆様には、ご来店でご支援&応援をいただきます。

・お食事の収益から、ウクライナミュージシャンの出演料をお支払いする。

◆ビジョン

成功事例を作り、そのノウハウを活用して日本各地にプロジェクトを展開します。

プロのミュージシャンだけではなく、一般の方々もアーティストとして出演できる枠組みを作ります。

音楽に限らず、オンラインでパフォーマンスができるコンテンツを開発する。

イベントをオンライン配信し、オンラインからも出演料を捻出できる仕組みを作る。

◆サポートウクライナ・ジャパンの活動

・言語の課題解決

殆どのウクライナ人は日本語が喋れません。

イベントでは通訳者を準備し、視聴者とリアルタイムで双方向のコミュニケーションがとれる仕組みを作ります。

・イベント企画

・イベント企画者(法人・個人)への協力依頼活動

・飲食店様への協力依頼活動

・お客様へのPR活動

◆ Project plan
・ Planning a dinner event with restaurants in Japan (stores where you can play music).
・ Musicians in Japan will perform in the restaurants .
・ Ukrainian musicians will perform online.
・ We ask restaurants to develop and provide Ukrainian menus.
・ We would like to ask all of you who live in Japan for your support and support when you come to our store.
・ We will pay the performance fee of Ukrainian musicians from the profit of meals.

◆ Vision
We will create successful cases and utilize that know-how to develop projects throughout Japan.
We will create a framework in which not only professional musicians but also the general public can perform as artists.
Develop content that can be performed online, not just music.
Create a mechanism to distribute the event online and pay the performance fee online.

◆ Support Ukraine Japan activities
・ Solving language problems
Most Ukrainians do not speak Japanese.

At the event, we will prepare an interpreter and create a mechanism for two-way communication with the viewer in real time.

・ Event planning
・ Cooperation request activities to event planners (corporations / individuals)


◆ План проекту
・ Планування вечері з ресторанами в Японії (магазини, де можна грати музику).
・ Музиканти з Японії виступатимуть у ресторанах.
・ Українські музиканти виступлять онлайн.
・ Просимо ресторани розробити та надати українське меню.
・ Ми хотіли б попросити всіх вас, хто живе в Японії, підтримати і підтримати, коли ви прийдете в наш магазин.
・ Ми сплачуємо гонорар за виступ українських музикантів із прибутку від харчування.

◆ Бачення
Ми створюватимемо успішні справи та використовуватимемо ці ноу-хау для розробки проектів по всій Японії.
Ми створимо рамки, в яких як артисти зможуть виступати не лише професійні музиканти, а й широка публіка.
Розробляйте контент, який можна виконувати в Інтернеті, а не лише музику.
Створіть механізм для онлайн-розповсюдження події та сплати гонорару за виступ.

◆ Підтримка діяльності України, Японії
・ Розв’язування мовних проблем
Більшість українців не розмовляють японською.

На заході ми підготуємо перекладача та створимо механізм двостороннього спілкування з глядачем у режимі реального часу.

・ Планування заходу
・ Діяльність із запитом про співпрацю до організаторів заходів (корпорації/фізичні особи)
・ Діяльність щодо запиту на співпрацю з ресторанами
・ PR-діяльність для клієнтів

・ Activities to request cooperation from restaurants
・ PR activities for customers

この他にも、挑戦したい様々な雇用創出のアイデアがございます。
また、皆様からの新たなアイデアもお待ちしております。

Projects: Programs
bottom of page